Welkom

Poorter & Groen is een bureau voor Belbin teamrollen, training en (team)coaching.

Belbin

We werken graag en veel met de Belbin teamrollen. Samenwerken in een goed team vraagt om een gezamenlijk doel en goede onderlinge communicatie. Een sterk team is in staat verschillen en de unieke kwaliteiten van alle collega’s te benutten. Goed samenwerken begint bij zelfkennis, en het bewust durven inzetten van de eigen kwaliteiten. En goed samenwerken vraagt om vertrouwen, en complementair kunnen en willen werken: het gebruik maken van de kwaliteiten van de ander om je eigen werk te versterken.

Vaardigheden

We trainen de vaardigheden van nu. Het werken in netwerken en informele samenwerkingsverbanden wordt steeds belangrijker. Het kunnen uitdragen van het verhaal van je organisatie. Het zien van kansen. Onderhandelen, faciliteren, netwerken en interactief presenteren zijn onmisbaar.

maarten-700x700 jasper-groen-taqtbelbin book-a-zine